چگویگی انتخاب یک نام خوب برای برند؟
آبان ۲۰, ۱۳۹۴
نمایش همه

برند چیست؟

اگر بخواهیم یک تعریف ساده از برند داشته باشیم باید بگوییم جایگاهی در قلب و ذهن مخاطب که باعث میشود مشتری بین انتخابهای زیاد برند ما را انتخاب کند و تمام فعالیت های یک شرکت جهت تثبیت برند آن شرکت در ذهن مشتریهاست.

یک دیدگاه