آشنایی با وبسایت نائف برند

من نائف رسپنا هستم استراتژیست و مشاور برند
شاید تعاریف متفاوتی از برند و برندسازی شنیده ایم و البته هر کدام به نوعی درست است ولی میتوان برند را یک حس خوب توام با اعتماد نامید که باعث میشود مشتری راضی تر شود و البته در برخی مواقع یک آیکون اجتماعی قلمداد میشود.
پیچیده اش نکنیم برند همان حس خوب همراه با اعتماد از خرید یک محصول است یک تجربه عالی که ما در خرید خود به دست می آوریم.
من نائف رسپنا در این وبسایت از نگاه خودم برندها را بررسی می کنم و طبق مطالعات و تحقیقات و همچنین کارهایی اجرایی که انجام داده ام سعی میکنم راهنمایی بهتری را به دوستانی که خواننده این وبسایت هستند ارائه دهم. تا راه و مسیر دشوار برندسازی تا حدودی برای کارآفرین ایرانی آسان شود.
البته که من خود در این وبسایت از نظرات دوستان عزیز بسیار یاد میگیرم و هدف از این وبسایت نوعی تعامل است تا بتوانیم با همدیگر موارد جدیدی یاد بگیریم.
در اینجا من در مورد تجربیات و مطالبی که آموخته ام مینویسم، البته در برخی مواقع مطالب علاقه مندی خود را هم به این وبسایت اضافه می کنم تا بیشتر با تفکرات من آشنا شوید.
در این وبسایت سعی میکنیم مطالب پیچیده برندینگ را برای مخاطب ساده ارائه کنیم.

نائف رسپنا

مدیر وبسایت نائف برند، استراتژیست گروه مشاوره ای رادووس، مدیر برند شرکت کالنجی، نویسنده کتاب فراتر از لوگو و مشاور چندین شرکت متفاوت

09337620014


نظام الدین رسپنا

مسئول it

09170683656


نواب رسپنا

مسئول امور مالی

09179487209


محمد بهادران

مسئول تولید محتوا

09179475879