مرداد ۳۰, ۱۳۹۶
NAEFBRAND

موفقیت چیست؟

موفقیت از نگاه پرسنال برندینگ در این بخش نمیخواهم بحث های کلیشه ای موفقیت را پیش بکشم چون این بحث ها در کتب متفاوت بصورت فراوان […]
شهریور ۲۷, ۱۳۹۵
naefbrand

پرسنال برندینگ یا برند شخصی چیست؟

پرسنال برندینگ در یکی از مقالات قبلی در رابطه با پرسنال برندینگ یا همان برند شخصی صحبت کردیم و قرار شد در مقاله ای دیگر به […]