شهریور ۱۱, ۱۳۹۵

تعریف برند

برند چیست? این سوال را هرگاه از افراد متفاوت میپرسم جوابهای متفاوتی دریافت میکنم. این که برند میتواند اسم یا لوگو یا حتی تمایز باشد و…. […]