بهمن ۱۱, ۱۳۹۴

ایستک و عالیس

ایستک عالیس در سوپرمارکت محله بودم که یک نفر وارد شد و به یخچال نگاه کرد، مثل اینکه محصول مورد نظر خود را پیدا نکرد. برگشت […]