فروردین ۲۱, ۱۳۹۵

جایگاه سازی اپراتورهای تلفن همراه در ایران

جایگاه مقابل را پر کنید به پپسی در مقابل کوکا توجه کنید که وقتی کوکا کولا با شعار ( یک چیز واقعی ) افراد بزرگسال را […]