شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

چرا کالاهای ایرانی برند نمیشوند؟؟!!!

سوال اصلی اینجاست چرا کالاهای ایرانی حتی با وجود اینکه برخی از کیفیت خوبی برخوردارند تبدیل به یک برند نمیشوند؟ و در این مقاله میخواهیم به […]