آذر ۹, ۱۳۹۵
branding

برندینگ…؟؟!!!تفاوت بازاریابی و فروش با برندینگ در چیست؟

همیشه افرادی را میبینیم که این مقوله ها را با هم می آورند و در رابطه با آنها بحث میکنند. ولی باید بگویم که این سه […]