بهمن ۲۴, ۱۳۹۴

تمرکز

برندینگ و تمرکز بگذارید داستانی را برای شما تعریف کنم. با یک کارآفرین صحبت میکردم که ایشان به من گفتند میدانی فرق افراد موفق و غیر […]