آبان ۳۰, ۱۳۹۵

این مغازه هیچ شعبه ی دیگری ندارد؟؟؟!!!!….

نداشتن شعبه در این مقاله میخواهیم به یکی از معضلات اصلی نبود دیدگاه برندینگ در جامعه ایران بپردازیم احتمالا همه ما در شهرهای خود از این […]