اسفند ۱۵, ۱۳۹۴

عصر برندینگ

برندینگ و تمایز در دوران قدیم یعنی زمانی که تولید شروع شد مردم انتخابی نداشتند و فقط هرکس که میتوانست یک محصول تولید کند برنده بود […]