شهریور ۲۰, ۱۳۹۵

چرا کالاهای ایرانی برند نمیشوند؟؟!!!

سوال اصلی اینجاست چرا کالاهای ایرانی حتی با وجود اینکه برخی از کیفیت خوبی برخوردارند تبدیل به یک برند نمیشوند؟ و در این مقاله میخواهیم به […]
شهریور ۱۴, ۱۳۹۵
تناسب برند

برندهای نامتناسب

برندها باید تناسب داشته باشند وقتی صحبت از تناسب برند میشود یعنی چه؟ یک برند چگونه میتواند متناسب باشد؟آیا تناسب اهمیت دارد؟ و… اخطار چهارم: و […]