سپتامبر 10, 2016

چرا کالاهای ایرانی برند نمیشوند؟؟!!!

سوال اصلی اینجاست چرا کالاهای ایرانی حتی با وجود اینکه برخی از کیفیت خوبی برخوردارند تبدیل به یک برند نمیشوند؟ و در این مقاله میخواهیم به […]
سپتامبر 4, 2016
تناسب برند

برندهای نامتناسب

برندها باید تناسب داشته باشند وقتی صحبت از تناسب برند میشود یعنی چه؟ یک برند چگونه میتواند متناسب باشد؟آیا تناسب اهمیت دارد؟ و… اخطار چهارم: و […]